Η Θεραπεία είναι μια διαδικασία όπου ενοποιεί κανείς το σώμα, το νου και το πνεύμα και ανακαλύπτει την ολότητα του εαυτού του. Το να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στη θεραπευτική διαδικασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Βοηθώ τους θεραπευόμενους ν’ αναγνωρίσουν και ν’ αλλάξουν τα αρνητικά πρότυπα, σκέψεις και συναισθήματα και να δημιουργήσουν μια ζωή με περισσότερο νόημα, ισορροπία και χαρά. Η δουλειά μου συνθέτει την σοφία των Ανατολικών Πνευματικών διδασκαλιών με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας. Πιστεύω ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και κατά συνέπεια η προσέγγισή μου είναι πάντα εξατομικευμένη. Εστιάζομαι στην ανάπτυξη την πιο αποτελεσματικών τρόπων για ν’ ανταποκριθώ στις ανάγκες και τους στόχους κάθε ατόμου όπως και για την διερεύνηση των συνθηκών παρελθόντος και παρόντος, οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν την επίτευξη αυτών των στόχων.

Βοήθεια για:

Διακοπή καπνίσματος

Απώλεια βάρους

Ενίσχυση αυτοπεποίθησης

Αϋπνίες

Κούραση, ατονία

Αντιμετώπιση στρες και επεισοδίων πανικού

Κατάθλιψη

Follow Us


Σχεδιασμός και ανάπτυξη: Κωνσταντίνος Γαβρίνας